phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Les oficines locals d’habitatge són ens de titularitat local que col·laboren, mitjançant convenis, amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i presten serveis especialitzats en matèria d’habitatge en la seva demarcació.


Tenen com objectiu principal convertir-se en finestreta única de tots els temes relacionats amb l’habitatge. Els ciutadans que vulguin obtenir informació per a comprar o llogar algun habitatge protegit, tramitar les prestacions econòmiques que ofereix l’Administració  vinculades amb l’habitatge, conèixer el funcionament de la borsa de lloguer social o tramitar cèdules d’habitabilitat, entre d’altres qüestions, poden adreçar-se a l’Oficina on una persona els atendrà i els explicarà els diferents procediments a seguir.


Amb aquesta centralització de serveis es pretén simplificar la tasca als ciutadans i agilitzar la tramitació dels expedients.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa