phone

937 33 61 71

De dill a div de 9 a 14h

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Lloguer

Habitatge disposa d’un parc públic d’habitatges en lloguer a diferents àmbits de Terrassa i gestiona un parc d’habitatges privats a través del Servei de Mediació per al Lloguer Social.

Per poder optar a ambdós serveis, lloguer públic i mediació, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Terrassa, en la modalitat de demanda corresponent.

Per a fer la inscripció heu de demanar cita prèvia trucant a Habitatge Terrassa, al 010, presencialment a les oficines d’Habitatge o a citaprevia.terrassa.cat

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa