phone

937 33 61 71

9:00-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Lloguer

Habitatge disposa d’un parc públic d’habitatges en lloguer a diferents àmbits de Terrassa i gestiona un parc d’habitatges privats a través del Servei de Mediació per al Lloguer Social.

Per poder optar a ambdós serveis, lloguer públic i mediació, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Terrassa, en la modalitat de demanda corresponent.

Per a fer la inscripció heu de demanar cita prèvia trucant a Habitatge Terrassa, al 010, presencialment a les oficines d’Habitatge o a citaprevia.terrassa.cat


NOTA INFORMATIVA:


La inscripció al RSHPO és indispensable per participar a qualsevol procediment d’adjudicació d’habitatges propietat de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A.

Així mateix els recordem que per inscriure’s a l’esmentat registre, el sol·licitant ha d’estar empadronat a la ciutat de Terrassa. En cas d’estar empadronat a un altre municipi haurien d’inscriure’s al municipi de residència.×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa