phone

937 33 61 71

Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Lloguer

Habitatge disposa d’un parc públic d’habitatges en lloguer a diferents àmbits de Terrassa i gestiona un parc d’habitatges privats a través del Servei de Mediació per al Lloguer Social.

Per poder optar a ambdós serveis, lloguer públic i mediació, és requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial de Terrassa, en la modalitat de demanda corresponent.

Per a fer la inscripció heu de demanar cita prèvia trucant a Habitatge Terrassa, al 010, presencialment a les oficines d’Habitatge o a citaprevia.terrassa.cat


NOTA INFORMATIVA:

Els informem que a data d’avui les cites prèvies per a inscriure’s al Registre de Sol.licitants d’Habitatges de Protecció Oficial estan exhaurides fins a 31 de desembre de 2019.

Per informar-se de l’obertura del calendari de cites prèvies per al 2020, poden consultar la nostra web www.habitatgeterrassa.cat.

Els recordem que, entre d’altres, la inscripció al RSHPO és indispensable per participar a qualsevol procediment d’adjudicació d’habitatges propietat de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa, S.A.

Així mateix els recordem que per inscriure’s a l’esmentat registre, el sol·licitant ha d’estar empadronat a la ciutat de Terrassa. En cas d’estar empadronat a un altre municipi haurien d’inscriure’s al municipi de residència.

En aquests moments no existeix cap procediment d’adjudicació d’habitatges obert ni es preveu que n’hi pugui haver-ne a curt termini.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa