phone

937 33 61 71

De dill a div de 9 a 14h

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Subvencions per al pagament del lloguer


Termini:

Del 21 de maig al 29 de juny de 2018


L'import mensual de la prestació és un 40% del lloguer amb un límit màxim de 200 € mensuals / 2.400 € anuals.

La prestació es reconeix per un any. En els contractes signats a partir de l’1 de gener de 2018 es reconeixerà el dret a l’ajut des del mes següent a la data de vigència del contracte i el mes de desembre de 2018.


PODEN sol·licitar la prestació les persones que compleixin:


NO ES POT sol·licitar aquesta prestació:


Incompatibilitat:

Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades que tinguin la mateixa finalitat.


Per a més informació es pot dirigir al següent enllaç.


×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa