phone

937 33 61 71

8:15-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

INFORMACIÓ SOBRE UN HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL


Vull LLOGAR un Habitatge amb Protecció Oficial (HPO):


Sóc el propietari:

 

1.- Sol·licitar autorització de lloguer a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquesta autorització es pot tramitar telemàticament, a través de la nostra seu electrònica o bé presencialment a l’oficina d’Habitatge Terrassa amb cita prèvia (informació i altres tràmits)


En tots casos s’ha d’emplenar i signar el formulari


2.- Un cop rebuda autorització, les parts hauran de signar un contracte d’arrendament que compleixi els termes i condicions indicats a l’autorització de lloguer (preu, durada, clàusules hpo, etc)


3.- Un cop signat el contracte d’arrendament, segons els termes i condicions que marca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquest s’ha de visar.

 

 

Sóc el futur llogater:

 

1.- Sol·licitar al propietari l’autorització de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per poder llogar l’habitatge i comprovar que la part arrendatària compleix amb els requisits i que el contracte d’arrendament s’ajusta a les clàusules i termes que marca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (termini, preu lloguer, etc.)


2.- Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial, si estic empadronat a Terrassa, puc fer la inscripció a Habitatge Terrassa mitjançant cita prèvia (Sol·licitud d’habitatge/Inscripció Registre sol·licitants) o a la seu electrònica d'Habitatge Terrassa seguint els passos que trobaré aquí.


3.- Un cop signat el contracte d’arrendament, segons els termes i condicions que marca l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquest s’ha de visar.


Visat del contracte:

 

1.- Omplir i signar el formulari. 

 

2.- Podeu presentar la sol·licitud de visat telemàticament, a través de la seu electrònica d’Habitatge Terrassa o bé presencialment, mitjançant cita prèvia (tràmits protecció oficial) a l’oficina d’HabitatgeTerrassa

 

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa