phone

937 33 61 71

8:30-15:00 (només amb cita prèvia) - telèfon 9:00-14:00

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Subvencions Next Generation per a habitatge


Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.


Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d'habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.


Van adreçats en general a:Per ajuts a la rehabilitació d'edificis o per als ajuts per al llibre de l'edifici també a:


Es divideixen en programes:


Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d'edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

Termini: del 23/05/2022 fins al 30/06/2024.


Ajuts destinats a millorar l'eficiència energètica dels edificis d'ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatge. S'haurà d'obtenir una millora de l'eficiència energètica acreditant la reducció del consum d'energia primària no renovable i/o la demanda energètica.

L'inici de les actuacions ha de ser posterior a l'1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.


més info


Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

Termini: del 07/06/2022 fins al 30/06/2024.


Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

L'inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l'1 de febrer de 2020.


més info


Programa 5: Ajuts a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Termini: del 20/06/2022 fins al 30/06/2024.


Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d'activar la demanda de rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d'haver finalitzat abans del 30 de juny de 2026.


més info

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa