phone

937 33 61 71

De dill a div de 9 a 14h

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

Adjudicacions
Redacció del Pla local d’habitatge de Terrassa (PLHT) 2019 – 2024


FORMALITZATContractació dels serveis de tractament de dades i anàlisis de resultats i coordinació del treball de camp del cens d'habitatges buits de Terrassa


FORMALITZAT


Reparació de la impermeabilització de les plantes soterrànies aparcaments de les comunitats situades al c/ Sant Lluís núm. 44 i 45 de Terrassa


Informació i plecs

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa