phone

937 33 61 71

8:15-15:00 (només amb cita prèvia)

location_on

Oficines

Carrer del Pantà, 30, 08221 Terrassa

Cita prèvia

NOU HABITATGE DE CESSIÓ D'ÚS


El passat 26 de setembre de 2018 es va signar el primer contracte de cessió d'ús dintre del Programa de Mobilització d'Habitatges Buits.

S'ha cedit, per un període de 10 anys, un habitatge de planta baixa amb dos habitacions i un pati interior.

El passat 8 d'octubre de 2018 es van iniciar les obres de reforma de l'habitatge amb l'objectiu de signar el contracte de lloguer en gener de 2019.

A la finalització del contracte la propietat de l'habitatge rebrà l'habitatge reformat i en un correcte estat de manteniment sense cap recàrrec.

Aquest és un exemple més que sí és possible accedir a l'habitatge mitjançant noves fórmules i que Habitatge Terrassa pot ajudar als propietaris d'habitatges buits a buscar solucions efectives.


Compartim amb vosaltres algunes de les fotos del procés constructiu:

Recull fotogràfic setembre 2018

Recull fotogràfic octubre 2018

Recull fotogràfic novembre 2018

Recull fotogràfic gener 2019

×

KO - HabitatgeTerrassa

×

OK - HabitatgeTerrassa